Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia umowy o pracę, liczony w pełnych miesiącach

 

Jak w praktyce wylicza się moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia?

 

Jeżeli którakolwiek ze stron umowy zawartej na czas nieokreślony, zarówno pracownik, jak i pracodawca wypowiada warunki umowy, wypowiedzenie liczone jest wymiarze jednego lub trzech pełnych miesięcy kalendarzowych.

Okres wypowiedzenia kończy się, zatem z ostatnim dniem miesiąca i trwa pełen miesiąc lub pełne trzy miesiące, gdzie każdy miesiąc rozumiany jest jako kolejny rzeczywisty miesiąc kalendarzowego. Trzeba pamiętać, że występują miesiące 30, 31 oraz 28- 29 dniowe.

Jako moment rozpoczęcia biegu wypowiedzenia uznaje się pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie stosunku pracy przez którąś ze stron umowy. Poniżej znajdą Państwo przy kłady obrazujące tę sytuację

 

Okres wypowiedzenia stosunku pracy w wymiarze 1 miesiąca

 

Jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie 15 sierpnia, mając prawo do zachowania okresu wypowiedzenia w wymiarze 1 miesiąca, jego wypowiedzenie rozpocznie bieg 1 września. Okres wypowiedzenia zakończy się, zatem po pełnym miesiącu kalendarzowym, tj. 30 września.

Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli pracownik złoży wypowiedzenie począwszy od 1 sierpnia aż do dnia 31 sierpnia. W takich przypadkach okres wypowiedzenia również zakończy się z dniem 30 września.

Jeśli natomiast pracownik zdąży złożyć wypowiedzenie przed 1 sierpnia, czyli jeszcze w lipcu, okres wypowiedzenia zakończy się 31 sierpnia.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV