Praca w Policji dla Polaków w Anglii

 

Wymagania, jakie trzeba spełnić by zostać policjantem w Anglii

 

  • Minimum 3 lata pobytu na terenie Wielkiej Brytanii

 

Co to oznacza? Oznacza to, że zanim złożymy aplikację musimy mieszkać na stałe na terenie Wielkiej Brytanii minimum przez 3 lata i móc udokumentować ten pobyt. Nie można, zatem składać aplikacji z Polski. Jest to również rozsądny warunek, bowiem mieszkając 3 lata w innym państwie można już dość dobrze poznać jego kulturę, obyczaje i zachowania obywateli. Planowane jest zniesienie tego wymogu w przyszłości, ale na dzień dzisiejszy to nic pewnego. Wprowadzono jednak pewne wyjątki dla niektórych obywateli.

 

  • Każdy kandydat traktowany jest równo

 

Nie ma preferencji, co do funkcjonariuszy policji pracujących na terenie Polski. Każdy musi przejść przez sito rekrutacyjne i jest traktowany tak samo jak reszta. Nie ma znaczenia czy ktoś jest cywilem, czy policjantem w innym kraju. Startując do policji w Wielkiej Brytanii każdy, zatem traktowany jest jak cywil. Żaden policjant nie może liczyć na łagodniejsze warunki podczas rekrutacji, ale z pewnością jego doświadczenie zostanie docenione w pracy.

 

  • Wiek

 

Do Policji w Wielkiej Brytanii poszukiwane są osoby pełnoletnie. Dolna granica wieku, od której można się starać zostać policjantem to 18,5 roku. Kandydaci nie powinni przekraczać 57 roku życia.

 

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV