Umowa na okres próbny

 

Zawarcie umowy na okres próbny

 

Zawarcie umowy obliguje obie strony do przestrzegania jej treści. Nie jest ona jednoznaczna z koniecznością jej przedłużenia. Nie jest to forma umowy przedwstępnej, a jedynie umowa próbna. Jeżeli obie strony zgłaszają chęć przedłużenia po okresie próbnym umowy, jej forma ulega zmianie. Nie można przedłużyć umowy na okres próbny. Nie można również dwukrotnie zatrudnić tego samego pracownika na umowę na okres próbny.

 

Czas trwania umowy w okresie próbnym

 

Czas trwania umowy na okres próbny określony jest odrębnymi przepisami kodeksu pracy. Zawierany on jest na ogół na 3 miesiące, ale może być również zawarta na miesiąc lub dwa. Oto granice, w których dana umowa na okres próbny musi być zawarta:

 

  • Maksymalny czas trwania okres próbnego – 3 miesięce;

  • Minimalny czas trwania okres próbnego – 1 tydzień.

 

W okresie od jednego tygodnia do trzech miesięcy istnieje dowolność czasu trwania umowy, jednakże jest to zwyczajowo wielokrotność jednego tygodnia.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV