Praca w Austrii

"#757575">

FORMALNOŚCI

Pozwolenie na
pracę 

Osoby decydujące się na zatrudnienie w Austrii
muszą uzyskać zezwolenie na pracę oraz pozwolenie na pobyt. O
dokumenty te starać można się w Ambasadzie Austriackiej. Punktem
wyjścia do rozpoczęcia całej procedury jest znalezienie pracodawcy,
który będzie chciał zatrudnić obcokrajowca. Dodatkowo pracodawca
ten musi chcieć wystąpić do Serwisu Rynku Pracy z wnioskiem o
zezwolenie na zatrudnienie pracownika z nowych krajów UE . Zgodę
otrzyma jeżeli udowodni, że dany pracownik jest mu niezbędny.
Dopiero wtedy pracobiorca może otrzymać umowę i zaświadczenie
urzędowe od swojego przełożonego. Z tymi dokumentami przyszły
pracownik powinien udać się do ambasady w Warszawie lub konsulatu w
Krakowie w celu otrzymania austriackiej wizy pobytowej.

Pozwolenie na pracę wydawane jest wyłącznie wówczas, gdy spełnione
są konkretne, ściśle określone warunki, takie jak:

  • * Zachowanie obowiązujących w Austrii warunków pracy i płac.
    * Brak na rynku odpowiednich kandydatów na dane miejsce (czyli chętnych Austriaków, bądź obywateli \“starej\” UE).
    * Niewyczerpane roczne limity cudzoziemców na rynku pracy.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV