Burza mózgów - narzędzie poszukiwania nowych rozwiązań cz. 6

Na początku sesji warto zwrócić uwagę uczestników na samą nazwę tej metody. W czasie burzy występują pioruny. Krótkie i bardzo silne wyładowania elektryczne. Taki charakter powinny mieć przedstawiane pomysły i sposób ich wypowiadania. Nie należy nadmiernie ograniczać swoich wypowiedzi, ale też trzeba się starać, by były maksymalnie zwięzłe.

Cel pracy powinien zostać precyzyjnie określony. Musi jasno wskazywać kierunek poszukiwań, a jednocześnie nie może nadmiernie zawężać inwencji zespołu. Trzeba także pamiętać, że nie liczy się jakość pomysłów, ale jak największa ich ilość. Zwracanie uwagi na tym etapie na jakość oznaczałoby podejście krytyczne już na wstępie, a tego właśnie w burzy mózgów staramy się uniknąć.

Generowanie pomysłów powinno odbywać się spontanicznie i w miarę szybko. O ile zabronione jest krytykowanie przedstawionych przez innych rozwiązań, o tyle modyfikowanie i łączenie ich pomysłów z własnymi jest jak najbardziej wskazane. Na początku będą to może próby niezdarne, ale po pewnym czasie można będzie zaobserwować prawdziwy efekt burzy. Może się nawet zdarzyć, że konieczne będzie wprowadzenie dwóch lub trzech dodatkowych osób zapisujących pomysły.

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV