Jaka opieka medyczna przysługuje Polakom w Wielkiej Brytanii?

Pobyt w szpitalu

W razie nagłego wypadku oraz nieoczekiwanego pogorszenia zdrowia
osoby przebywające w Anglii mają prawo do skorzystania z doraźnej
pomocy placówek państwowej służby medycznej. Wszelkie działania
ratunkowe udzielane w oddziałach A&E są bezpłatne.

Na długotrwałe leczenie szpitalne można zostać skierowanym
jedynie przez przychodnię lub bardzo rzadko przez lekarza
pierwszego kontaktu. Koszty pobytu w szpitalu muszą jednak ponieść
niemalże wszyscy przyjęci do niego chorzy. Z tego typu opłat
zwolnieni są jedynie emeryci pobierający świadczenia państwowe,
osoby posiadające brytyjskie obywatelstwo lub posiadające prawo do
stałego zamieszkania w kraju w obrębie EOG oraz wszyscy posiadacze
statusu uchodźcy lub bezpaństwowca (na obszarze krajów EOG) a także
ich opiekunowie, potomkowie oraz osoby będące na ich
utrzymaniu.

Będąc w szpitalu na obserwacji musimy sfinansować sobie
samodzielnie wyżywienie oraz zapłacić za każde wykraczające, poza
dany standard udogodnienie. Z pewnością dodatkowo zapłacimy za
pobyt w mniejszej sali.

 

znajdź pracę!

ZAMIEŚĆ OFERTĘ ZOSTAW CV